Zo beïnvloedt Bureau Halt je kansen op de arbeidsmarkt

Soms kom je als jongere in aanraking met instanties waar je eigenlijk liever niets mee te maken hebt. Maar, dat realiseer je je vaak pas als je al wat ouder bent. Of je hebt kinderen die het leven niet zo serieus nemen en lekker doen waar ze zelf zin in hebben. Als ouder zijnde houd je je hart vast. Je bent bang dat de misstappen van je kind of wellicht je eigen misstappen, invloed hebben op je toekomstige carrière. Het is lastig inschatten wanneer een jongere de grens overgaat. Het is niet precies duidelijk wanneer je namelijk een strafblad krijgt. Ging het om een overtreding of een misdrijf? En welke straf is hiervoor gegeven? En, nog belangrijker, welke invloed heeft dit op je toekomst? Heeft een traject bij bureau Halt impact op je carrière?

Welke straf kun je als jongere krijgen als je een overtreding of misdrijf begaat?

Allereerst is dit handig om te weten: de straf van elke overtreding of misdrijf dat jij pleegt, heeft vaak ook deels te maken met de leeftijd die jij op dat moment hebt.

Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen niet strafrechtelijk worden vervolgd. Zij zullen toegesproken worden, er kan opgetreden worden zoals het aanhouden of verhoren van deze kinderen, en er wordt altijd een zorgmelding gedaan. Maar ze kunnen dus niet officieel door een rechter of officier van justitie worden gestraft. 

Voor jongeren van 12 tot 18 jaar is dit weer iets anders. Deze groep jongeren wordt na het plegen van een strafbaar feit, doorgestuurd naar bureau Halt. Ze krijgen dan een zogeheten Halt-straf. Deze straf wordt alleen ingezet bij jongeren die lichte delicten hebben gepleegd, in de hoop dat de jongere leert van zijn/haar fouten en de schade kan herstellen. Vaak kan hiernaast ook nog een geldboete of gevangenisstraf gegeven worden, of een maatregel zoals begeleiding van de jeugdreclassering en/of een taakstraf.
Voor deze groep geldt het jeugdstrafrecht, maar in enkele gevallen worden jongeren van 16 en 17 ook veroordeeld volgens het volwassenstrafrecht. Dit heeft allemaal te maken met de ernst van de situatie. 

Jongeren van 18 en ouder worden gestraft volgens het volwassenstrafrecht. In enkele gevallen kan de officier van justitie besluiten de jongvolwassene (mits deze tussen de 18 en 23 jaar is) volgens het jeugdstrafrecht te straffen.

Meer lezen over jeugdcriminaliteit kan op deze website van de politie.

Je bent in aanraking gekomen met bureau Halt, en nu?

De wet bepaalt of iets een misdrijf of overtreding is. De meer ernstige delicten zijn misdrijven en de rest zijn overtredingen. Bij een overtreding is er nog kans om de jongere te helpen weer op het juiste pad te komen. Dit is waar bureau Halt aan te pas komt. 
Via bureau Halt krijgen de jongeren een passende straf. Een Halt-straf bestaat uit gesprekken met de jongere, diens ouders en de Halt-medewerker. Je moet mogelijke schade vergoeden. En je moet excuses maken. De straf kan verder inhouden dat de jongere leeropdrachten moet maken, in sommige gevallen werkopdrachten en in andere gevallen een taakstraf moet uitvoeren.

Een jongere die in aanraking is gekomen met Halt, heeft vaak ook connecties met de Jeugdbescherming, Raad voor de Kinderbescherming en het Openbaar Ministerie. In de meeste gevallen zijn het onderwijs (leerplichtambtenaar) en ook de gemeente nog betrokken. Deze organisaties werken samen om zo de jongere het beste te kunnen ondersteunen. 

Welke impact heeft bureau Halt?

Of bureau Halt impact heeft op je carrière verschilt vaak per jongere en de situatie. Natuurlijk is er eerst het feit dat je in overtreding bent geweest. Bureau Halt is in het leven geroepen om jongeren een kans te geven hun fouten in te zien, maar om deze ook weer goed te maken. Een traject als Halt werkt dus alleen maar als de jongere hier zelf ook aan meewerkt. Voor misdrijven wordt Halt vaak niet meer ingezet, deze overtredingen zijn vaak al te extreem. 

  1. Als jongere zijnde kan je het Halt traject zien als een keerpunt in je leven waarop je beseft wat je aan het doen bent. Zodra je dit inziet, kun je stappen maken naar een betere toekomst. Op deze manier heeft bureau Halt een positieve impact op jouw toekomst.
  2. Halt kan daarentegen ook een opstap zijn naar grotere problemen. Voor sommige jongeren heeft Halt weinig invloed, zij zullen hun gedrag dan ook niet aanpassen. Een traject als Halt kan dit in extreme gevallen zelfs verergeren. Als een jongere niet meewerkt aan een Halt straf, komt deze alsnog in contact met justitie. 

Krijg je een strafblad als je met bureau Halt in aanraking kwam?

Was je tussen de 12 en 18 jaar toen je het strafbare feit pleegde, en werd dit gezien als een misdrijf? Dan komt het op je strafblad te staan, op dezelfde manier als voor volwassenen. Ben je alleen in aanraking gekomen met bureau Halt voor een overtreding, dan komt dit niet op je strafblad te staan. Mocht Halt de enige consequentie op jouw overtreding zijn, krijg je dus geen strafblad. 

Bureau Halt kan ook een positief effect hebben 

Het hoeft allemaal niet heel ernstig af te lopen. Voor dit soort voorbeelden haal ik graag mijn eigen gekleurde verleden aan. Ik ben zo’n mooi voorbeeld van hoe je het niet moet doen, maar toch nog oké terecht komt.

Ik spijbelde zoveel dat ik uiteindelijk van het VMBO werd gestuurd en naar een time-out groep moest. Time-out is een tijdelijke schoolvoorziening voor jongeren die in de problemen zijn gekomen. Je hebt er een gestructureerd dagprogramma waarbij je verder gaat aan het onderwijs. Je werkt daar aan je eigen lesstof, zodat je na het traject weer terug kunt stromen in je eigen klas en op je eigen school. Er is dagelijks individuele hulp, er zijn gedragstrainingen, en er wordt aandacht besteed aan individuele gesprekken waarbij ze proberen te achterhalen met welke problemen de jongeren kampen. 
Toch kan een time-out groep voor sommige jongeren niet de oplossing zijn. Zoals voor mij. In mijn individuele gesprekken kwam naar voren dat ik problemen had met autoriteit. Maar eigenlijk was dit helemaal niet het probleem. Het probleem was dat ik de vrouwelijke begeleider van de groep niet mocht. Haar naam was iets dat konijntjes graag eten, dus hier maakten we dan ook vaak grapjes over. Ze kon geen orde houden, was chaotisch, kon vragen niet onderbouwen en behandelde ons als tuig. Goed, we waren dan misschien ook wel geen lieverdjes, maar we waren nog wel steeds kinderen. Haar aanname kostte mij mijn studievoortgang. 

Vanuit de time-out groep kwam ik in een rebound groep. Een rebound is een iets extremere vorm van een time-out school. Het is een speciale instelling in het onderwijs die tijdelijke opvang en begeleiding biedt aan jongeren die door hun gedrag niet meer te handhaven zijn op school. Rebound bestaat uit twee onderdelen: onderwijs en gedragsverandering. Het is ontworpen om leerlingen binnen enkele maanden een nieuwe start te kunnen laten maken, waardoor zij hun schoolloopbaan kunnen hervatten. 

Ik kwam bij bureau Halt terecht

Vanuit de rebound kwam ik op het MBO terecht. In deze blog geef ik een kijkje in de problemen waar ik destijds tegenaan liep. Op het MBO spijbelde ik dus nog steeds / alweer veel. Zo veel dat ik terecht kwam bij de leerplichtambtenaar. En de rechtbank. De jeugdreclassering. Bureau Halt. En bij de lokale kringloop om mijn taakstraf uit te voeren. Oeps.

Je krijgt als jongere eerst meerdere malen een waarschuwing. Als dit geen tot weinig effect lijkt te hebben, worden er drastischere stappen gezet. In mijn geval was dit een verplicht bezoek aan de rechtbank. Na het gesprek met de rechter besloot hij dat in mijn geval een Halt straf de beste optie was. Na een gesprek met een medewerker van Halt, moest ik een taakstraf van 40 uur lopen bij de kringloopwinkel in ons dorp.
Een andere voorwaarde die de rechtbank stelde, was een verplicht jeugdreclasseringstraject. Zo kreeg ik eenmaal in de twee weken een gesprek met een man die “weet ik niet” niet als antwoord accepteerde. Het eerste gesprek hebben wij een uur lang zwijgend tegenover elkaar gezeten, tot ik een beter antwoord kon bedenken. Het was (terugkijkend) een leuke man, een beetje een oude rocker met een geweldig gevoel voor humor. Maar hij was streng, en strikt, en bovenal behulpzaam (destijds vond ik hem niet zo leuk). Hij gaf mij inzicht in mijn gedrag, de redenen voor het gedrag, wat betere tools waren om om te gaan met mijn emoties, maar gaf ook een stok achter de deur om werkelijk veranderingen te moeten doorvoeren. 

Niemand hoeft te weten van je verleden bij Bureau Halt

Gelukkig was dit allemaal voor mijn 18de verjaardag, en waren het niet ‘al te serieuze’ problemen. Mijn ervaring met bureau Halt heeft dan ook verder geen negatieve gevolgen voor mijn carrière. Als jongeren die een Halt straf opgelegd krijgen, deze straf goed afronden, voorkomt dit een justitiële aantekening. Hierdoor heb ik geen strafblad en heeft mijn aanvaring met de instanties dus ook geen blijvende schade aangedaan wat betreft mijn toekomstige kansen.
Juist het tegendeel. Deze ervaring heeft mij laten inzien dat ik niet op de goede weg zat. En ik heb van iets negatiefs, iets positiefs weten te maken. Op dit moment ben ik een HBO-student die trots kan zeggen dat ze (bijna) niet meer spijbelt. Kom op, had je echt verwacht dat ik nooit meer eens een ‘dagje vrij’ neem? 😉
En juist door deze ervaringen ben ik erg open over mijn leven en verleden. Ik ben van mening dat we onderwerpen bespreekbaar moeten maken. We komen er pas achter hoeveel we gemeen hebben, als we werkelijk ervaringen met elkaar delen. Dan pas kunnen we elkaar écht helpen. Ik heb mij vroeger vaak afgevraagd of ik de enige was die tegen bepaalde zaken aanliep, maar er werd nooit over gesproken. Daarom kies ik er bewust voor om dit wel te doen.

Maar mocht ik niet willen dat mensen dit weten hoef ik alleen maar te zwijgen, je hoeft het tegen niks en niemand te zeggen zolang je geen strafblad hebt. Die keuze ligt dus geheel bij jou.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *